Den norske åpenheitslova har som formål å framme verksemda sin respekt for grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhald i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Vidare skal åpenheitslova sikre allmennheita tilgang til informasjon om korleis verksemder håndterar negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold.


Steinvik si aktsomheitsvurdering for 2022 kan du lese under


Dersom du ynskjer å be om informasjon om korleis Steinvik håndterar faktiske og potensielle negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettigheiter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenheitslova § 6, er du velkommen til å gjere det ved å ta kontakt med oss via følgande kontaktinformasjon:


E-post: post@steinvik.no