Oppføringer av marte

Tilbyr å investere 1,4 mrd, viss kommunen legg til rette

Store investeringar i Steinvik sitt anlegg og prosjekt i Svelgen. Her ligg det til rette for mykje god aktivitet og mange nye arbeidsplassar i framtida. Steinvik har allereie investert 500 millionar m.a. i fyrste byggesteg av det landbaserte fiskeanlegget i Breivika. Aktiviteten hittil har allereie ført til 22 nye arbeidsplassar. Dette viser litt av oppdrettsnæringa […]