Steinvik gåve til fleirbrukshallen i Eikefjord

Fleirbrukshallen i Eikefjord

Då fleirbrukshallen Eikefjord stod klar mangla dei 700.000 kroner på fullfinansiering. Eikefjord grendalag har lagt ned ein imponerande innsats for å få denne på plass – og klarte å samle inn 7 millionar kroner i løpet av ein månad. Dette er bakgrunnen for ar Steinvik trådde til slik at prosjektet vart gjeldfritt på opningsdagen.

Sjå artikkel i Firdaposten 11. mai 2017