Steinvik fiskefarm artikkel

Havbruk i Sogn og Fjordane

Denne hausten kom magasinet Havbruk i Sogn og Fjordane ut. Her viste ein fram mangfaldet av havbruksnæringa i fylket, med alt frå store oppdrettselskap til viktige leverandørar og nye produkt som tare og rensefisk . Steinvik Fiskefarm og Steinvik Fiskefarm Visningssenter fek ei fyldig omtale, der historia, utviklinga og den framtidsretta satsinga vart presentert – under overskrifta frå fiskarbonde til lakseindustri.