Kvalitetssertifikat

Systemet for sporbarheit og kvalitetssertifikat gjev kjøpar eit høve til å sjølv kontrollera kvart ledd i verdikjeda.

Kvalitetssertifikatet gjev full informasjon om produsent, biologiske data, produksjonsdata og informasjon om fiskefôret.

Last ned skjema her PDF