Ålvora

Denne lokaliteten ligg på sørsida av Solheimsfjorden, ca. 3 kilometer vest frå Klavelandet, og kan berre nåast via båt.

Den vart teken i bruk i år 2000.

Lokaliteten har 14 bur 25 x 25 m Procean stålanlegg, med integrert fôringsflåte.

Fôringsflåten har akvafôringsanlegg, 2 fôringslinjer frå 4 siloar med totalkapasitet på 100 tonn.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 3120 tonn matfisk.

Djupna under anlegget er på: 150 – 380 m.