Barlindbotn Settefisk

Barlindbotn Settefisk ligg i Barlindbotn, inst i Eikefjorden, i Kinn kommune. Det landbaserte anlegget er eit tradisjonelt settefiskanlegg for produksjon av yngel og settefisk av laks.

Settefiskanlegget vart stifta i 1990 med Bru Fiskeoppdrett og Steinvik Fiskefarm som aksjonærar. I 2014 vart Steinvik-gruppa eine-eigar av Barlindbotn Settefisk, og har dermed tilgang på all produksjonen der.

Etableringsår: 1988
Dagleg leiar: Reidar Haugen
Tal tilsette: 6
Tal konsesjonar: 2
Produksjon: 2.000.000 stk. settefisk pr. år