Barlindbotn Settefisk AS

Barlindbotn Settefisk ligg i Barlindbotn, inst i Eikefjorden, i Flora kommune. Det landbaserte anlegget er eit tradisjonelt settefiskanlegg for produksjon av yngel og settefisk av laks og aure.

Settefiskanlegget vart stifta i 1990 med Bru Fiskeoppdrett og Steinvik Fiskefarm som aksjonærar. I 2014 vart Steinvik-gruppa eineeigar av Barlindbotn Settefisk, og har dermed tilgang på all produksjonen der i frå.

Etableringsår: 1988
Dagleg leiar: Reidar Haugen
Tal tilsette: 5
Tal konsesjonar: 2
Produksjon: 2.000.000 stk. settefisk pr. år