Hella

Denne andre lokaliteten av totalt 2 lokalitetar i Askvoll kommune, ligg i Stongfjorden.

Lokaliteten vart teken i bruk i 1996 av Steinvik Fiskefarm, då bedrifta kjøpte Sund Fisk på Flokeneset.

Lokaliteten Hella kan berre nåast via båt.

Den har 10 ringar x 130 m i diameter polarcirkelanlegg av PE-rør / plast.

Den har i likskap med Kviteskjeret fôringsmodul i stål.

Ut i frå fôringsmodulen er det akvafôringsanlegg med 4 fôringslinjer frå 4 siloar med totalkapasitet på 200 tonn fôr.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 3120 tonn matfisk.

Djupna under anlegget er på: 80 – 140 m.