Klavelandet

Lokaliteten Klavelandet ligg på nordsida av Solheimsfjorden, nær rasteplassen på riksveg 5 mellom Florø og Eikefjord. Denne kan berre nåast via båt.

Lokaliteten vart teken i bruk i 2006.

Klavelandet har fôringsmodul i kompositt: Hav-400, med 4 fôringslinjer frå 8 siloar akvafôringsanlegg med totalkapasitet på 400 tonn.

Lokaliteten har 10 ringar x  130 m i diameter polarcirkelanlegg av PE-rør /plast.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 3120 tonn matfisk.

Djupna under anlegget er på: 160 – 260 m.