Steinvik Rensefisk

Steinvik Rensefisk ligg i Breivika i Svelgen, i Bremanger kommune.

Dette er eit landbasert anlegg som driv med produksjon av rognkjeks, til bruk som rensefisk.
Framtidige planar er å bygge eit nytt, moderne settefiskanlegg og eit postsmoltanlegg (påvekstanlegg) for laks her. Postsmolt er smolt som går i sjøvatn på land til den vert utsett i sjø ved ei snittvekt på 600 – 1000 gram.

Steinvik-gruppa overtok denne bygningsmassen etter landbasert flatfiskproduksjon og torskeyngelproduksjon, og stifta i 2013 Steinvik Rensefisk.

Tal tilsette: 12
Konsesjon smolt: 4,5 millionar smolt
Konsesjon rognkjeks: 10 millionar individ
Driftsleiar: Kjartan Wiik