Seljeseth

Lokaliteten ligg ca. 4 km frå Steinvik utover i bygda, og vart teken i bruk i 1989.

Den har eit stålanlegg med 6 bur på 25 x 25 m.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 1560 tonn matfisk.

Lokaliteten har fôring frå land med akvafôringsanlegg, 1 fôringslinje frå 2 siloar med totalkapasitet på 3 tonn.

Djupna under anlegget er på: 80 – 120 m.

Denne lokaliteten vert også brukt som visningslokalitet, sidan den ligg i tilknytning til land.