Sveholmane

Denne lokaliteten ligg på sørsida av Høydalsfjorden i Kinn kommune.

Den vart teken i bruk i 1992, og har dobbelt akvafôringsanlegg frå fôringsmodul i stål frå 1998, med 4 siloar og totalkapasitet på 120 tonn fôr. Det vil seia at denne lokaliteten kan ein ikkje nå frå land, kun via båt.

Lokaliteten har eit polarcirkelanlegg av PE-rør/plast med 6 ringar x 130 m i diameter.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 1560 tonn matfisk.

Djupna under anlegget er på: 180 – 260 m.