Veiesund

Veiesundlokaliteten ligg på sørsida av Solheimsfjorden, i Kinn kommune, men lenger vest frå Ålvora. Tilkomst via båt.

Lokaliteten vart teken i bruk i 2011, og er den siste lokaliteten til Steinvik Fiskefarm.

Den har 10 ringar x 130 m i diameter polarcirkelanlegg av PE-rør / plast.

Veiesundet har fôringsmodul i kompositt: Hav-300, med 4 fôringslinjer frå 4 siloar akvafôringsanlegg med totalkapasitet på 300 tonn fôr.

MTB / konsesjon på lokaliteten er på: 3120 tonn matfisk.

Djupna under anlegget er på: 200 – 440 m.