Rognkjeks rensefisk

Rognkjeks så det syng

På side 22 og 23 i magasinet Eit hav av moglegheiter kan du lese om Steinvik Rensefisk og satsinga på produksjon av rognkjeks i smelteverksbygda Svelgen. Dagleg leiar i Steinvik Rensefisk Kjartan Wiik er intervjua om satsinga på rensefisk og settefiskanlegg i Svelgen.