Ledig stilling: Matfiskoperatør

Om stillinga:

Ser du for deg ei framtid i ei spennande næring i sterk utvikling? Ønskjer du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og triveleg arbeidsmiljø? Har du erfaring frå merdkanten, eller anna teknisk/praktisk erfaring? Då vil vi gjerne ha deg med i vårt team.

Som vår matfiskoperatør vil du:

 • produsere kvalitetslaks til kundar i heile verda
 • sørge for at fisken har det bra
 • drifte og vedlikehalde våre 9 matfiskanlegg
 • ha tett dialog med driftsleiar og produksjonsleiar
 • jobbe i team med andre matfiskoperatørar
 • følgje våre HMS-rutinar og internkontroll
 • rapportere og handtere avvik i produksjonen
 • navigere båt og bruke teknisk utstyr
 • gå inn i helgevaktordning kvar fjerde helg
 • vere tilsett i Steinvik Fiskefarm (medlem av Steinvik-gruppa)


Som person er du:

 • motivert av berekraftig matproduksjon
 • glad i å jobbe ute i all slags vêr
 • sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • ryddig og påpasseleg med hygiene (sidan ein jobbar med levande individ)
 • ikkje redd for å rapportere avvik eller føreslå forbetringar i produksjonen
 • klar for å løyse krevande utfordringar
 • bidragsytar til eit godt og sikkert arbeidsmiljø
 • flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • villig til å lære ny kunnskap om fag og fisk
 • interessert i å ta i bruk nye verktøy
 • omsynsfull overfor medarbeidarar, fisk og miljø


Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Fagbrev/utdanning og/eller erfaring innan akvakultur er ein fordel, men anna teknisk eller praktisk erfaring kan vere aktuelt då vi vil gje grundig opplæring
 • Førarkort (klasse B) og gjerne båtførarbevis
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg


Vi kan tilby:

 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med driftsleiar og produksjonsleiar
 • Gode velferdsordningar
 • Nytt og moderne utstyr og gode fasilitetar
 • Base/arbeidsplass på Seljeseth/Florø (Kinn Kommune) og i Flokenes (Askvoll Kommune)

Vi har sterk lokal forankring og du må vere villig til å bu i nærområdet. Derfor tilbyr vi ikkje turnusordning.

For meir informasjon om stillinga, kontakt dagleg leiar for Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten, på mobil: 908 87 770.

Send søknad og CV til: jobb@steinvik.no innan 10 juni, 2021.

Vi ser fram til å høyre frå deg.

———————————————————————————————————————–

Ledig stilling: Driftsleiar settefisk

Om stillinga:

Ser du for deg ei framtid i ei spennande næring i sterk utvikling? Ønskjer du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og triveleg arbeidsmiljø? Vil du jobbe på eit unikt og moderne storsmoltanlegg? Har du erfaring frå akvakultur? Då vil vi gjerne ha deg med i vårt team.


Som vår Driftsleiar Settefisk vil du:

 • Blant anna arbeide på eit unikt og moderne storsmoltanlegg på land
 • produsere kvalitetsmolt til Steinvik Fiskefarm og kundar
 • sette deg inn i og planlegge smoltproduksjonen
 • Få ansvar og bidra til å leie tilsette i den daglege drifta
 • ha tett dialog med leiinga / dagleg leiar
 • jobbe individuelt og i team med andre settefiskoperatørar
 • følgje våre HMS-rutinar og internkontroll
 • rapportere og handtere avvik i produksjonen

Som person er du:

 • motivert av berekraftig matproduksjon
 • Innstilt på å ta leiarrolla og leie dei tilsette i den daglege drifta
 • klar til å planlegge og tilrettelegge for arbeidsoppgåver
 • handlekraftig og sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • ryddig og påpasseleg med hygiene (sidan ein jobbar med levande individ)
 • ikkje redd for å rapportere avvik eller føreslå forbetringar i produksjonen
 • nøyaktig og observant på endringar i åtferda til fisken
 • klar for å løyse krevande utfordringar
 • bidragsytar til eit godt og sikkert arbeidsmiljø
 • flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • villig til å lære ny kunnskap om fag og fisk
 • interessert i å ta i bruk nye verktøy
 • omsynsfull overfor medarbeidarar, fisk og miljø


Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Fagbrev/utdanning og/eller erfaring innan akvakultur er eit krav
 • Erfaring med å leie tilsette er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Førarkort (klasse B)
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg


Vi kan tilby:

 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med dagleg leiar
 • Gode velferdsordningar
 • Nytt og moderne utstyr og gode fasilitetar
 • Arbeidsplass i Svelgen (Bremanger kommune) og Barlindbotn (Kinn Kommune)

Vi har sterk lokal forankring og du må vere villig til å bu i nærområdet av arbeidsplass (Kinn / Sunnfjord / Bremanger kommune) då vi ikkje tilbyr turnusordning i denne stillinga.

Oppmøte og arbeidsplass er på Barlindbotn Settefisk (Eikefjord, Kinn Kommune) / Steinvik Settefisk (Svelgen, Bremanger Kommune).

For meir informasjon om stillinga, kontakt dagleg leiar for Barlindbotn Settefisk og Steinvik Settefisk, Reidar Haugen, på mobil: 957 57 810.

Send søknad og CV til: jobb@steinvik.no innan 10. juni, 2021.

Vi ser fram til å høyre frå deg.

———————————————————————————————————————–

Ledig stilling: Økonomimedarbeidar 

Om stillinga:

Ser du for deg ei framtid i ei spennande næring i sterk utvikling? Ønskjer du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og triveleg arbeidsmiljø? Har du erfaring med lønn, rekneskap og innkjøp? Då vil vi gjerne ha deg med i vårt team


Som vår Økonomimedarbeidar vil du:

 • være ansvarleg for føring av rekneskap for fleire av Steinvik-gruppa sine underselskap
 • ha ansvar for lønn i Steinvik Gruppa sine selskap
 • Bidra til å iverksette eit innkjøpssystem for Steinvik Gruppa
 • Følgje opp innkjøpa som blir gjort i Steinvik Gruppa
 • Samarbeide tett med leiarar i Steinvik-Gruppa
 • vere tilsett i Steinvik Fiskefarm (medlem av Steinvik-gruppa)
 • Rapportere til økonomileiar

Som person er du:

 • sjølvstendig, men også ein lagspelar
 • ryddig og strukturert
 • klar for å løyse krevjande utfordringar
 • flink til å ta ansvar for eiga rolle og oppgåver
 • villig til å lære ny kunnskap om fag og sjå etter forbetringar
 • interessert i å ta i bruk nye verktøy

 

Desse kvalifikasjonane ser vi etter:

 • Økonomiutdanning eller relevant erfaring frå lønn og rekneskap
 • Førarkort (klasse B)
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg


Vi kan tilby:

 • Eit triveleg arbeidsmiljø og gode fasilitetar
 • Varierte arbeidsoppgåver og utfordringar, i team og individuelt
 • Moglegheit for opplæring, og fagleg og personleg utvikling
 • Tett dialog med leiarar i Steinvik Gruppa
 • Gode velferdsordningar
 • Arbeidsplass på hovudkontoret til Steinvik Fiskefarm på Hopen, Eikefjord

For meir informasjon om stillinga, kontakt dagleg leiar for Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten,
på mobil: 908 87 770.

Send søknad og CV til: jobb@steinvik.no innan 10 juni, 2021.

Vi ser fram til å høyre frå deg.

———————————————————————————————————————–

Generell info

Steinvik-gruppa driv med matfiskproduksjon av laks på 9 lokalitetar i Kinn og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i høvesvis Kinn og Bremanger. Vårt nye storsmoltanlegg i Svelgen nærmar seg ferdigstilling og ny smolt har flytta inn. Steinvik-gruppa består av 45 tilsette og er medeigar i fleire selskap. Blant anna Aqua Dykk, Godfisken, Seaborn, Havsterk og Salmon Group

Selskapet har ein produksjon av matfisk på 9000-10.000 tonn pr. år. Hovudkontoret ligg på Steinvik i Høydalsfjord, med arbeidsbasar på Seljeseth, Flokenes, Barlindbotn og Svelgen.

Vi er ei spennande næring i sterk utvikling, og kan tilby eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver. For våre tilsette har vi gode tekniske løysingar, med avansert utstyr, som gjev lettare og meir spennande arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr ryddige tilsetjingstilhøve og gode velferdsordningar.

Steinvik Fiskefarm er ein bevisst distriktsutbyggar og ein engasjert støttespelar i lokalsamfunnet.

Vi treng stadig nye medarbeidarar. Til dømes matfiskoperatørar og smoltoperatørar.

Steinvik søkjer særskilt etter personar med relevant utdanning, og/eller relevant røynsle i næringa.

Du kan sende ein open søknad med CV til: jobb@steinvik.no