Er du vår nye Driftstekniker? 

Steinvik Fiskefarm er et selskap med fokus kontinuerlig utvikling. Som en naturlig del av dette søker Steinvik etter flere medarbeidere, og i denne omgang er vi på jakt etter Driftsteknikere. Som Driftstekniker vil utføre varierte oppgaver på våre matfiskanlegg og bidra til å utvikle oss. Ser du for deg en fremtid i en spennende næring i sterk utvikling? Ønsker du å jobbe i ei pionérbedrift med gründerånd, flat struktur og trivelig arbeidsmiljø? Har du erfaring fra havbruk/ akvakultur, eller anna teknisk/praktisk erfaring?

Da vil vi gjerne ha deg med i vårt team.

Som Driftstekniker på Steinvik vil du:

 • Bidra til å produsere bærekraftig laks til kunder i heile verden
 • Ta del i arbeidsoppgaver som sørger for at fisken har det bra og trives
 • Være med å drifte og utføre vedlikehold på våre 9 matfiskanlegg
 • Ha tett dialog med produksjonsledelse
 • Jobbe i team og individuelt
 • Følge våre HMS-rutiner og internkontroll
 • Rapportere og håndtere avvik i produksjonen
 • Navigere båt og bruke teknisk utstyr
 • Ta del i mange varierte arbeidsoppgaver

 

Som person er du:

 • Motivert av bærekraftig matproduksjon
 • Glad i å jobbe ute i all slags vær
 • Selvstendig, men også ein lagspiller
 • Ryddig og strukturert
 • Ikke redd for å rapportere avvik eller foreslå forbedringer i driften
 • Klar for å løse krevende utfordringer
 • Bidragsyter til et godt og sikkert arbeidsmiljø
 • Flink til å ta ansvar for egen rolle og oppgaver
 • Villig til å lære ny kunnskap om fag og fisk
 • Interesse for å ta i bruk ny teknologi
 • Omsorgsfull ovenfor medarbeidere, fisk og miljø
 • Initiativrik og viser engasjement i arbeidet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev/utdanning og/eller erfaring innen akvakultur
 • Annen teknisk/ praktisk erfaring
 • Førerkort (klasse B) og gjerne båtførerbevis
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Gode holdninger til HMS
 • Fleksibel ved å kunne tre inn å assistere med å utføre flere type arbeidsoppgaver

Steinvik kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer, i team og individuelt
 • Tilrettelagt intern opplæring
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Tilrettelegging for videreutdanning innen akvakultur (fagbrev)
 • Relevant kursing
 • Tett dialog med ledelse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser og bonusordning
 • Nytt og moderne driftsutstyr samt gode fasiliteter på land og sjø
 • Base/ arbeidsplass på Seljeseth/Florø (Kinn Kommune)

Send søknad og CV via Finn-annonsen: Trykk her

Søknadsfrist 14.06.2022

Generell info

Steinvik-gruppa driv med matfiskproduksjon av laks på 9 lokalitetar i Kinn og Askvoll, samt settefisk og rognkjeksproduksjon i høvesvis Kinn og Bremanger. Vårt nye storsmoltanlegg i Svelgen nærmar seg ferdigstilling og ny smolt har flytta inn. Steinvik-gruppa består av 45 tilsette og er medeigar i fleire selskap. Blant anna Aqua Dykk, Godfisken, Seaborn, Havsterk og Salmon Group

Selskapet har ein produksjon av matfisk på 9000-10.000 tonn pr. år. Hovudkontoret ligg på Steinvik i Høydalsfjord, med arbeidsbasar på Seljeseth, Flokenes, Barlindbotn og Svelgen.

Vi er ei spennande næring i sterk utvikling, og kan tilby eit godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgåver. For våre tilsette har vi gode tekniske løysingar, med avansert utstyr, som gjev lettare og meir spennande arbeidsoppgåver.

Vi tilbyr ryddige tilsetjingstilhøve og gode velferdsordningar.

Steinvik Fiskefarm er ein bevisst distriktsutbyggar og ein engasjert støttespelar i lokalsamfunnet.

Vi treng stadig nye medarbeidarar. Til dømes matfiskoperatørar og smoltoperatørar.

Steinvik søkjer særskilt etter personar med relevant utdanning, og/eller relevant røynsle i næringa.

Du kan sende ein open søknad med CV til: jobb@steinvik.no