Tilbyr å investere 1,4 mrd, viss kommunen legg til rette

Store investeringar i Steinvik sitt anlegg og prosjekt i Svelgen. Her ligg det til rette for mykje god aktivitet og mange nye arbeidsplassar i framtida.

Steinvik har allereie investert 500 millionar m.a. i fyrste byggesteg av det landbaserte fiskeanlegget i Breivika. Aktiviteten hittil har allereie ført til 22 nye arbeidsplassar. Dette viser litt av oppdrettsnæringa sine store og gode ringverknader i distriktsnorge. Her kan det bli 40 nye arbeidsplassar viss politikarane legg til rette for det.

Les heile artikkelen i Firdaposten 15. januar 2020.