Kontakt

STEINVIK FISKEFARM AS

Sandviksvegen 264
6940 Eikefjord
Org: 958 123 701

portrettbilde av Erlend Vassbotten - Dagleg leiar, Steinvik Fiskefarm - www.steinvik.no

Erlend Vassbotten

Dagleg leiar

Steinvik Fiskefarm

Alex Vassbotten

Konsernsjef

Steinvik-gruppa

Hans Jørgen Kirkeeide

Leiar strategi og finans

Steinvik-gruppa

Einy Helen Akselsen

Leiar Rekneskap og HR

Steinvik Fiskefarm

Inger Svare Kvien

Kvalitetsleiar

Steinvik-gruppa

portrettbilde av Kristian Ruud - Fiskehelseansvarleg, Steinvik Fiskefarm - www.steinvik.no

Kristian Ruud

Fiskehelseansvarleg

Steinvik-gruppa

portrettbilde av Jardar Rysjedal - Produksjonssjef, Steinvik Fiskefarm - www.steinvik.no

Jardar Rysjedal

Produksjonssjef

Steinvik Fiskefarm

BARLINDBOTN SETTEFISK AS

Barlindbotn 261
6940 Eikefjord
Org: 948 825 627

portrettbilde av Reidar Haugen - Dagleg leiar, Steinvik Settefisk - www.steinvik.no

Reidar Haugen

Dagleg leiar

Steinvik Settefisk

portrettbilde av Rune Hovden - Driftsleiar, Steinvik Settefisk - www.steinvik.no

Rune Hovden

Teamleiar

Steinvik Settefisk

STEINVIK RENSEFISK

Strandvegen 22
6723 Svelgen
Org: 995 725 134

Kjartan Wiik

Driftsleiar

Steinvik Rensefisk

STEINVIK VISNINGSSENTER

Sandviksvegen 264
6940 Eikefjord
Org: 991 295 119

Anne Karin Vassbotten

Leiar Visningssenter

Steinvik Visningssenter